-

Driver følgende mottak: 

Voss, Sogndal
og EM Kvinesdal

Postadresse : 

Uttrågata 35,5700 Voss

Sentralbordnummer: 47 77 89 00
 

----------------------------------------

Lopex Mottak AS driv etter avtale med Utlendingsdirektoratet Kvinesdal statlig mottak for enslige mindreårige. Mottaket ligg i Kvinesdal kommune.
 
 
Vi søkjer etter:
 
81% stilling som barne- og ungdomsansvarlig
88% stilling som barne- og ungdomsansvarlig (vikariat)
 
Krav til kompetanse:
 
Barn-og ungdomsarbeider
Høgare barnefagleg utdanning
 
21,1% stilling tredjekvar helg
21,1% stillinger annankvar helg, 3 ledige stillingar
 
Krav til kompetanse:
 
Ingen krav til utdanning
 
Felles for alle stillingane:
 
-   Ha den daglege omsorga for bebuarane våre. Det vil innebære tett oppfølging og   
     tilrettelegging av kvardagen til ungdommane
-    Være en god rollemodell og trygg vaksenperson som ungdommane kan støtte seg til
-    Legge til rette for daglege rutiner og gjeremål
-    Observere og kartlegge/følgje opp særskilte behov hos bebuarane
-    Sikre at bebuarane blir følgd opp i høve gjeldande krav frå UDI
-    Ein fordel å ha førarkort
-    Gode norsk og engelskkunnskapar både skriftleg og munnleg
 
Vi tilbyr:
 
-   Utfordrende arbeidsoppgaver og moglegheit for fagleg utvikling.
-   Opplæring og fellessamling.
-   Kurs og opplæring i dei ulike fagområda gjennom UDI.
-   Pensjons- og forsikringsordningar
-   Tarifflønn
 
Søknadsfrist: 31.01.17
 
Send søknad her:

Website Builder drives av  Vistaprint